Tjenester

Bygg:

-Alt av tømrer tjenester fra små til større oppdrag.

-Takoppdrag


Taksering:

-Taksering av skade på bygning og løsøre.

-Taksering av reklamasjonssaker.

-Taksering av naturskade.

-Uavhengig kontroll av våtromUtleie av stillas og maskiner:

-Stillas utleie til privatpersoner og næring

-Utleie av maskiner til privatpersoner og bedrift.

-Vi tilbyr også kursing og sertifisering i stillas


Utleie av eiendom:

Utleie av eiendom for lagring/kontor for privatpersoner og bedrift.Tjenester: